Panik Atak Grup Terapisi Programı

Niçin Grup Tedavisi?

İnsanlar çeşitli sosyal ortamlarda çalışır, yaşar, algılar ve rollerini oynarlar. Dolayısıyla grup içinde bir çok duygusal problem de olur. Kişiler arası ilişkiler, hastalıklar da çok önemlidir. Grup terapisinin bireysel terapilere ek olarak farklı faydaları olur. Kısaca bunlar: bilgi paylaşımı, grup birliği, desteği, kişinin, yaşantılarının kabul görmesi, kişiler arası bilgi edinme, kendini daha iyi tanıma, kendi davranışından dolayı başkalarının nasıl etkilendiğini keşfetme, başkalarının kendisini nasıl etkilediğini öğrenme, kendi iç dünyasının nasıl engeller oluşturduğunu ortaya çıkarma. Umut aşılama, hastalığından kurtulmak için motive olma, fedakarlık, başkasından öğrenme, yol gösterme, anlama ve açığa çıkarma.

Amaç:
Bireyin yaşam kalitesini arttırmak
Panik atak rahatsızlığının doğasını tanımak ve baş etmeyi öğrenmek.
Katılanların yeni duygular, yeni düşünceler edinmesine ve tecrübe etmesine izin vermek.
Panik atak, kaygı bozuklukları ve depresyonla mücadele etmek için yeni yetenek ve donanım kazandırmak.
Grubun çalışma yöntemi:
25 hafta süresince, haftada bir gün 1,5 saatlik seanslar şeklinde merkezimizde (DEPAM) gerçekleşecektir.Katılım sekiz ila on iki kişi arası olacaktır. Grup yarı yapılandırılmış olacaktır, başka bir deyişle terapistler yoğun bir programla hastaları bilgilendirip yönlendirecek ve gerektiği noktalarda müdahale edecektir. Zaman zaman bireylerin kendi yaşantılarını paylaşmasına ortam hazırlanacaktır..

Program Detayları:

Ön görüşme: Merkezimizde uzmanlarımız tarafından bireysel olarak görüşme yapılacak ve kişinin gruba kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecektir.

Hazırlık dönemi : Grup çalışmasının başlangıç dönemlerinde bir takım konular yoğun olarak işlenecektir.
Bunların başlıcaları:
Panik atak ve kaygı bozuklarının doğasını tanıma; fiziksel ve zihinsel süreçlerini bilme.
Hastalıkla mücadele etme yöntemleri.
Hastanın güç kaynaklarını belirleme.
Düşünce yapısının belirlenmesi.
Bedenini kullanmayı öğrenme, nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve hipnotik telkinler.
Başarılı örneklerin incelenmesi.
Panik atak rahatsızlığında iyileşmiş olan insanlarla tanışma
İyileşme süreci:
Yaşamsal, duygusal, düşünsel ve davranışsal yeni yaklaşımlar edinme.
Grup dinamiğinden faydalanma
Sonuçların tartışılması ve edinimler.

Sonuç: Katılan hastalarımız panik atağı tanıyacak, belirtilerini bilecek, karşı karşıya kaldığında kaygı ve endişelerini kontrol edebileceklerdir. Böylelikle panik atağın fiziksel ve zihinsel belirtileriyle başa çıkmayı öğreneceklerdir.
Grup Terapisine Katılma Koşulları
1- Merkezimizin uzmanları tarafından değerlendirmeden geçmek.
2- Terapi ücreti, aylık olarak önceden ödenir.
3- Terapiyi ciddi ve disiplinli bir şekilde sürdürebilmek için katılım zorunludur.