Depresyonu Tanıyalım

Eşinizin Aldattığını Nasıl Anlarsınız?
6 Eylül 2017
İntiharın İpuçları ve İşaretleri
7 Eylül 2017

Tedavide ve mücadelede depresyonu tanımak çok önemlidir. Eğer depresyonun ne olduğunu bilir ve anlarsanız; savaşmanız ve mücadele etmeniz gerekenlere karşı daha uyanık ve etkili olursunuz. Çoğu kişi depresyonda olduğunu hisseder, ancak anlamaz ve tanımaz. Bu bir miktar göz ardı etmektir. Bu durumu biraz daha zorlaştırır. Kısaca depresyonu şöyle tanıtabiliriz.

Depresyon üç anlama gelir.

 1. Ruhsal bir durumdur.

 2. Sendromdur. (Belirtiler, sıkıntılar kümesi)

 3. Hastalıktır.

Ruhsal yada psikolojik olarak ele aldığımızda insan yaşamının bir parçasıdır, deneyimidir. Hayal kırıklıklarına, engellenmelere, kayıplara karşı bir tepki ya da nedensiz, durup dururken oluşan çökkün bir duygu durum halidir. Herkes dönem, dönem özellikle bir kayıpla, düş kırıklığıyla yada beklenmedik bir değişiklikle karşılaştığında depresif duygular yaşayabilir. Bu duygular genelde kısa sürelidir. Kişinin günlük yaşantısını bozmaz. Kişi bir avuntu kaynağı bulduğunda, destek gördüğünde, teselli bulduğunda yada ortam değiştirdiğinde, üzüntüyü oluşturan şey ortadan kalkmasa da  uyumu bozulmaz ve yaşamını sürdürmeye devam eder. Diğer yandan depresyon daha yaygın ve sürekli bir yaşantıdır. Olağan üzüntünün ötesine geçmektir. Depresif duygulanıma başka sıkıntılarda eşlik eder.

Sendromdur. Çünkü; bir belirti kümesinin yaşandığı durumdur. Yaşama bağlanma süreçlerinde sapmalar olur. Depresyonun farklı tipleri mevcuttur. Farklı tip depresyonlarda belirtilerde farklı olur

 • Yorgunluk ve enerjide azalma.
 • Hiçbir şeyden zevk alamama.
 • İştah bozuklukları(iştahın artması veya azalması)
 • Uyku bozuklukları (Artma, azalma, kalitesiz uyku, kabus görme)
 • Konsantrasyon(dikkati yoğunlaştırma)bozuklukları.
 • Anlık bellek(yakın hafıza)de zayıflama yada şikayetler.
 • Kişinin sağlığı hakkında aşırı kaygı duyması, hastalık hastalığı.
 • İlaç yada alkolü kötüye kullanma eğilimi.
 • Aşırı duyarlılık, alınganlık.
 • Abartılı duygusallık, öfke, huzursuzluk hali.
 • Duygu durumunda sık dalgalanmalar
 • Anksiyete(kaygı), iç sıkıntısı, panik nöbetleri
 • Üzüntü ve keder
 • Kendine güvende azalma
 • İlgisizlik, anlamsızlık ve hiçlik duygusu
 • Motivasyon kaybı, amaçsızlık, hedeflerin yitimi
 • Yalnızlık duygusu ve  düşünceleri
 • İntihar düşünceleri

Hastalıktır. Çünkü, geçici değildir. Önemli bir fonksiyonel bozukluk vardır. Hem fiziksel, biyokimyasal hem de psikolojik ve sosyal olarak. Hasta iş yapamaz, beceri ve yeteneği azalır. Zevk alma kapasitesi azalır. Çevresi darlaşır. Kişiler arası problemler yaşamaya başlar. Sosyal ve ekonomik kayıplar içine girebilir. Bu sadece bedensel ve fizyolojik hastalık olarak kalmaz, sosyo- ekonomik bir çöküş haline de gelebilir.

Çoğu insan bunu içinden tek başına çıkılması gereken bir durum olarak görür. Bu düşünce yanlış bir görüştür. Bunu bir kişilik özelliği yada normal bir üzüntü olarak da ele almak yanlıştır. Depresyon kişiliğe özgü bir durum değildir. Ne tür kişilik yapısı olursa olsun bütün insanlar belirli bir takım koşullar altında kaldıkları zaman depresyona girebilirler.

Bir kişinin depresyonda olması başka sıkıntıları, hastalıkları da olmayacağı anlamına gelmez. Depresyona eşlik eden yada depresyonu dirençli hale gelmesini sağlayan faktörler, kişilik örüntüleri, düşük benlik saygısı, içe dönüklük, obsesif kompülsif düşünceler, hastalık hastalığı, anksiyete, alkol kullanımı…vs. gibi durumlar bulunabilir.

Depresyon herhangi bir yaşta başlayabilir. Yaşam boyu ve her durumda kişiyi etkileyebilir. Çocuk, genç, yaşlı, evli, bekar, zengin, fakir, entelektüel, yüksek öğrenime sahip, düşük zeka veya yüksek zeka…vs.

Depresyon belirtileri ve sıkıntısı genelde 1,5 ay içinde doruk noktasına ulaşır. Ne yazık ki hastalar sıkıntılarının başlamasından 3-5 ay geçmeden ve ciddi zorlamaları başlamadan tedaviye gelmezler. Günlük hayatlarındaki rutinleri yapmaya zorlanırlar, kişiler arası problemler yaşamaya başlarlar. Depresyon tekrarlama olasılığı olan bir rahatsızlıktır. Bunun için kişi tanıdığı, bildiği sıkıntılar başladığı an tedaviye başlaması gerekir. Bazen yaşadığı depresyonun tipi de değişebilir.Ve diğer belirtilere karşı da uyanık olmalıdır.

Çeşitli depresyon tipleri mevcuttur. Diğer yazılarımızda bunları teker, teker sizlere anlatmaya ve tanıtmaya çalıştık.

Aynı tip depresyonda yaşanan belirti kümeleri, her depresyonlu hastada aynı olmaz. Her kişi depresyonu farklı yaşar. Her farklı depresyon tipinde de değişik belirtilerin ağırlıkları söz konusudur. Örneğin maskeli depresyonda mevcut beden  ağrıları ön plandayken, distimik bozuklukta (Kronik depresyonda denebilir) ilgi, alaka motivasyon kaybı vardır.Major depresyonda klasik depresyon belirtileri, uyku bozuklukları, biyolojik işlev bozuklukları, duygusal çökme daha belirgindir. Ortak özellik kısaca yaşam enerjisi, güdüsünde kısırlaşma ve işlevsel kayıplar vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir