Komplekslerimiz ve Davranışlarımız

İntiharın İpuçları ve İşaretleri
7 Eylül 2017
Depresyon ve Kara Sevda
12 Eylül 2017

İlişkilerimizde bazen birini tanımlarken “…ama çok kompleksli birine benziyor” veya burnu çok havalarda kimseyi görmüyor…”şeklinde ifadeler kullanırız..yaşamın her alanında komplekslerle iç içe olabiliriz.En sık görülen aşağılık kompleksidir.kişi bunu değişik şekillerde gösterebilir, temelinde o insanın kendine olan güvensizliği ve hissettiği yetersizlik duygusu yatar.B öyle bir insan ya her sözden ve davranıştan alınır ve ortama küsebilir, çabuk kırılır, ya da hiçbir kimseyi beğenmeyecek, dikkate almayarak tavrın ortaya koyar, sürekli insanları eleştirir, ona buna çamur atar.olayları hep kendi ekseninde görmeye çalışır. Bu bir çeşit büyüklük komplekslerine kayıştır…

Aşağılık kompleksinin oluşmasında en önemli etken çocukluk döneminin kötü geçmesidir.Anne baba ve öğretmenler çocuğa hep eleştirip,aşşağılamışsa,başkalarının çocuklarıyla mukayase,etmişse bu çocuk komplekse aday bir çocuktur.

Veya aile içerisinde yoksulluk, yokluk çok fazla, veya sürekli kavga, problem yaşanıyorsa, çocuğun temel ihtiyaçları dahi zamanında karşılanmıyor ve talepleri hep baskılanıyorsa; anne babası ayrılmış veya üvey evlat konumundaysa, başkasının yanında “Evlatlık, besleme” vs şeklinde bir statüdeyse bu çocuk ve gençlerde aşağlık kompleksi gelişme riski vardır.Eğer bunlara bakan, çalıştıran insanlar bu arada yetimhanelerde kalan çocukların idarecileri…sevgi, ilgi, şefkat ve destekle çocuklara yaklaşırsalar risk azalır.Diğer yandan gelir dağılımının çok dengesiz olduğu ülkelerde refah ve yokluk ilinde yaşayan insanların biri birini görüp aynı ortamları paylaşması durumların da yoksulluk çeken insanlar bu insanlara karşı, özenti, öfke, kızgınlık, eziklik, aşağılık kompleksi veya onlara zarar verme duygularını taşıyabilirler.

Büyüklük kompleksinde de temelde kişinin kendisinden kaçış ve beğenmeyişi vardır,Kişi kendisinden rahatsızlık duymaktadır.Bu rahatsızlığı bastırmak için kendisini olmak istediği şekilde görür ve çevresine”bu konumdan seslenir”çok konuşabilir,yalanlar söyleyebilir.Erdemliği,dürüstlüğü,sevgisinin,insanlığın ne kadar yüce olduğunu anlatmaya çalışır.Anadolu da bu tipler için,şeyhin kerameti kendisinden menkul derler….Psikolojide çok temel bir kuraldır.Bir insan hep ben iyiyim doğruyum,dürüstüm,büyük insanım diyorsa,siz tersini algılayın psikoloji bilen insanlar bu insanların nasıl”yakayı ele verdiklerini”zevkle izlerler.Narsist insanlarda burnu büyük”herkesi eleştiren,beğenmeyen büyüklük kompleksinde

Olan insanlardır.Bunların bir çoğu temeldeki yetersiz kişiliklerin verdiği acıyı tatmamak için,Çok çalışmaya,başarılı olmaya çalışırlar,sürekli, başkalarını eksik,kusurlu görürler ….

Aşırı şekilci,protokolcü,çok kibarca davranışlar,aşırı şüphecilik,kuşkuculuk alınganlık davranışları da kişinin temeldeki yetersiz ve güvensiz kişiliğini ele verir..Sanatla,kültürle,bilimle,üretimle kendisini kanıtlamaya insanların çoğu ayrıntılarla,kabukla,şekille, içi boş statülerle”kendi varoluşlarını yaşarlar,bazen  de komplekslerimiz bize başarılı bir insan olmanın kapılarını aralar ve “adam olmamıza yardımcı olabilir. Eksikliğimizi kompanse etmek için yaptığımız ürettiklerimizle gerçekten takdir topluyorsak,kendimize güvenimiz gelir..Motivasyonumuz arta bilir daha sonrada kendimizi aşma  ve değiştirme potansiyelimizle”şekillerle “değil de özellikle tatmin olmayı öğreniriz.

Kompleks kelimesini her şeyde kullanabiliyoruz.Bir arkadaşımız istediğimiz bir yere gelmeyince,hayır diyince”kompleks yapıyor” diye biliyoruz,Oysa  kompleks çok boyutlu ve derin bir konudur.

Psikolojide çok önemli bir komplekste (odipal)komplekstir”freud,a göre çocuklar 3.yaşından sonra Anneyi Babayı karşı cins olarak,ta görmeye başlarlar.Erkek çocuğu annesini sevği nesnesi ötesinde”sevmeye başlar.Bu nedenle babayla rekabete girer ve onu kıskanır,fakat baba tarafından iğdiş edilme korkusu nedeniyle bu rekabete  babayla özdeşime döner,Buna pozitif odipal özdeşim denir. Negatif olduğunuzda ise erkek çocuk baba ile aşırı özdeşim kurup anneyle rakip görmesi halidir,ki bu normal değildir.

Odipus karmaşası kızlarda farklıdır.freudun( kuramına )göre:erkekte iğdişlik korkusu odipus karmaşasının çözümüne ve sönmesine doğru götürürken kızda penise imrenme onu babaya doru  yaklaştırır,freuda göre bu döneme(fallik dönem)saplanan kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir.

Kız yada erkek çocuğunun yetişkin yaşamda anne babadan kopamayışı bağımlı olmaları

Ebeveynler,den ayrılma ihtiyacı ve girişimi olunca aşırı suçluluk duyma

Evlilik kararını geciktirme,bir eş seçememe,çok zorlanma”kılı kırk yarma”

Evlilik yaşamında eşi ile rahat ve mutlu olamama,anneye babaya karşı suçluluk duyma ve onlara aşırı düşkünlük gösterme,

Çekingen,utangaç yapı,çabuk suçlama eğilimleri.

Cinsel ilişkiden kaçınma,suçluluk,fantezi den yoksunluk,cinsel güçsüzlük korkuları,cinsel soğukluk.

Bedenine aşırı düşkünlük,kendini dinleme

Bedenine zarar gelecek korkusu

Karşı cinse aşırı eleştiri getirme ve olumsuz tavırlar geliştirme ya da aşırı imrenme…

Cinsel kimliğine karşı güvensizlik cinsel kimlik sapmaları

Anne Babalık rolleri benimsiye,meme

Erkek çocuklarda annelerinin yanında eşine hakaret etme ve anneye aşırı sevgi gösterimi davranışı ya da annesinin yanında eşiyle hiç ilgilen meme…

Bu çocukların anne-babaları çocuklarını kendilerine aşırı bağımlı yetiştirilmesidir.

Ya da ebeveynlerin itici,baskıcı,korkutucu olmaları

Anne baba gibi özdeşim yapılacak birilerinin olmaması

Çocukların özgüvenden yakın olmaları

Erken yaşta cinsel rolleri belirlemesi ,sorumlulukların verilmesi

Bu anne babalar çocuklarının bağımsızlaşma girişimlerini bastırmış ve suçlamışlardır…

Netice olarak kompleksler insan yaşamında insanın davranışlarını ciddi anlamda etkiler,Yani bana davranışını göster,kompleksinin ne olduğunu söyleyeyim”diyebiliriz,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir