Hemşire Meral Nakçı

1977 yılında Kastamonu ili Araç ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Araç’ta Ortaokulu Sinop Kız Öğretmen Lisesinde bitirdi.

1996 yılında Araç Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun oldu.

1997-2002 yıllarında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde çalıştı.

2002-2008 yıllarında Arslanlı A.Ş. işyeri hemşireliği yaptı.

05 Mayıs 2009 tarihinden bu yana DEPAM-İletişim’de Hemşire olarak çalışmaktadır.