Fetişizm

Neden İntihar Ediyorlar?
12 Eylül 2017
Somatizasyon Bozukluğu
12 Eylül 2017

İnsan doğasının ve değer yargılarının kabul ettiği cinsel uyarım ve cinsel objeler dışın da uyarılabilen insanlar vardır. Normal ve anormal davranışlar insanın yapısında birlikte bulunur. Olmayan bir şey hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Toplumsal etmenler, kişinin yetiştiği aile ortamı, etkilendiği yaşam olayları insanın tercihlerini şekillendirir..

“Fetişizm’de bazılarının bir cinsel  obje seçimindeki sapkınlığıdır; cinsel objenin (Sevilenin) çoğunlukla cansız, bazen değersiz maddenin oluşturduğu durumdur. Fetiş  kişinin cinsel objesi; bir kadın iç çamaşırı, ayakkabısı, parfümü olabildiği gibi bir erkeğin de çorabı, külotu, eldiveni olabilir. Her ne kadar fetişizm şimdilerde cansız cinsel objelerle sınırlandırılmışsa da bir insanın vücudunun bir kısmı da, örneğin meme, ayak, saç, ense, göbeği de fetişisti için cinsel uyarı ve tatmin aracı olabilmektedir. “Fetiche” kelimesi “Büyüleyici” anlamına gelen “Fitico”dan alınmadır. Fetiş, aşk  objesi sembolüdür. Bir çok kadın ve erkekte az çok bir “Fetiş”e  karşı ilgi vardır. Bunun normal cinsel yaşamı etkilememesi durumunda problem yoktur. Amerikan Psikiyatri Birliğinin “Parafililer” başlığı altında sınıflandırdığı fetişizm tanımı aşağıdaki gibidir.

Amerikan Psikiyatri Birliğine Göre

FETİŞİZM:

  1. Dürtülerinin ya da davranışlarını yineleyici bir biçimde ortaya çıkması. En az 6 aylık süre boyunca, kişinin canlı olmayan nesneleri kullanmakla ilgili yoğun (Örneği: ‘kadın iç çamaşırları) Cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.
  2. Bu fanteziler, cinsel dürtüler ya da davranışlar, klinik acıdan belirli bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanları da bozulmaya neden olur.
  3. Bu fetiş nesneleri aykırı-giyimde kullanılan kadın giysileri(Travestilik fetişizmde olduğu gibi) ya da taktil genital uyarı sağlamak amacıyla tasarlanmış araçlarla (örneğin:bir vibratör) sınırlı değildir.

Yani kişinin fetişlerinin, onun aile toplum, mesleki ve hobisel alanlarını daraltmaması ve fonksiyonlarını bozmaması durumunda normal  sınırlarda olduğu kabul edilir

Fetişizmde cinsel ilişki sevdalaşma, oynaşma için bir kişi söz konusu  değildir. O kişiye ait bir obje önemli ve gereklidir bazen obje çalınır ve  çalınırken de  büyük bir şehvet duyulur. Bazen gazete haberlerinde kadın külotu çalan erkek haberlerine rastlarız. Bunların çoğu fetişist insanlardır…Fetişist kişiliği  bakımından zayıf, pasif, bağımlı ve sıkılgandır. İçe  dönük ve fantastik bir dünyası vardır. Zaman  zamanda öfke  ve saldırganlık nöbetleri geçirirler. Öz  saygısı, güveni düşük olduğundan, çevrenin kendisi hakkındaki düşüncelerini önemserler. Çok  hassas ve kuşkucu olurlar.

Bu insanlar kadınlara karşı (Fetişistlerin çoğu erkekler  arasından çıktığından..) naziktirler, onlar tarafından sevilir ve takdir edilirler, evlenme teklifleri alırlar, ona evlilikte normal bir cinsel yaşam başarısını göstermezler..

Gülünç olma, kendisiyle alay edilme  şüphesini taşırlar, kaygılı ve ürkektirler, Bundan dolayı kendilerini güçsüz hissederler kadınlara karşı utangaç, çekingen olurlar. Oysa  fiziksel açıdan hiçbir zayıflıkları yoktur.Temelde çocukluk yıllarında kendini diğer insanlardan aşağı görme kompleksi önemli rol oynar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir