Alkolizm ve İntihar Riski

İnternet ve Çetleşme (Chat)
20 Ağustos 2017
Bastırılan Kişiliğimiz ve Toplumsal Duyarsızlığımızın Kökeni
6 Eylül 2017

İntihar, insanın kendi kendini yok etmesi davranışıdır. İnsanda yaşama ve ölüm duyguları bir arada bulunur. Bu iki zıtlıktan birlik ruhu alan kişide hayatta kalma eğilimi daha ağır basar.

İnsanın hayatında çeşitli safhalar söz konusudur. Gelişebilir birtakım organik ve ruhsal hastalıklar; psiko-sosyal stresler insanın normal yaşantısını bozabilir. Davranışlarda değişikliklere sebep olabilir. Öyle anlar olur ki, bazı insanlar için dünyanın, hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Zaman adeta durmuştur. Sıkıntılar, üzüntüler geçmek bilmez. İnsanların zor anlarında başvurdukları çeşitli metodlar vardır. Kimisi “Bunda da vardır bir hikmet” ve”Bu da geçer  ya Hu” der. Kimisi ise sıkıntıdan dolayı kendisini sefahate atar, kimisi alkole, uyuşturucu maddelere müracaat edip “yalancı cennetten” medet umar…

İntihar ederek hayatına son veren insanlar  üzerine yapılan çalışmalarda, alkolizm intihar riskini arttıran ikinci ruhsal bozukluk olarak tespit edilmiştir. ABD’de yapılan bir çalışmada alkoliklerdeki intihar hızı, alkolik olmayanlara göre on kat daha fazla bulunmuştur. Yine intihar edenlerin %25’inin alkol kullandığı tespit edilmiştir.

İntihar nedenleri arasında ilk sırayı alan depresyonlarda, kişide ağırlıklı olarak suçluluk ve ümitsizlik duyguları hakimdir. Alkolik şahıslarda ise ailesiyle ve çevresiyle ilgili problemler,kanuni problemler söz konusudur. Alkolikler, işlerinin alkol almalarına engel olduğunu düşündüklerinden, iş kapılarına da uğrarlar. Ekonomik ve sosyal problemler bir ağ gibi her taraflarını sarar. Zamanla aile düzenleri de bozulur. Gitgide çevreden soyutlanır hale gelirler. Bunun doğurduğu depresif ruh hali de tabloya ilave  olunur.

Alkolikler tarafından kendilerine ve yakınlarına çektirilen kötü muamelelere ve sosyal problemlere ek olarak, bu bireylerde; siroz, asit alkolden kesilme belirtileri, alkolik gastrit, iştahsızlık, mide bulantıları,kusma ve karın ağrısı olmak üzere alkole bağlı fiziki problemler mevcuttur.

Mide-bağırsak belirtileri yanında, alkoliklerin hayat hikayelerinde depresyonda görülen belirtilere de rastlanır. Alkoliklerde sıklıkla intihar fikirleri de vardır. Üzüntü, karamsarlık, gelecekten beklentilerinin olmaması,akılını kaçıracağı duyguları ve inancı bulunur. İyi olamayacakları düşüncesini taşırlar. Bu düşünceden dolayı intiharın planlaması ve tatbiki gündeme gelir.

Alkolizmde İntihar Riskini Arttıran Etkenler:

  • Depresyonla beraber giden alkolizm.
  • İleri yaşlarda olma.
  • Fiziksel olarak kötü şartlarda olma.
  • Son dört yıl içinde iş çevresinde uyumsuzluklar.
  • Yakın zamanda bir yakınından ayrılma.

Alkolizm farklı bir problem gösterir. Halk tarafından dışa vuran belirtileri bilindiği halde, bu hastaların çok azı intiharlarından önceki son bir yıl içinde tıbbi ya da psikiyatrik tedavi görürler. Alkoliklerin küçük bir kısmı hastalığın müzminleşmesi ve ailelerin ilerlemiş alkolizmde, alkolikleri izale etme hakkındaki istekleri yüzünden, doktorlar tarafından muhtemelen bir kez görülmüşlerdir.

Başlangıçta da temas ettiğimiz gibi alkoliklerin intihar riski yüksektir. Ayrıca intihar nedenleri arasında ikinci sırayı almaktadır. Denilebilir ki herkes alkolik olmuyor ve her alkolik de intihar  etmiyor; lakin, unutulmamalıdır ki, alkolizme  giden yol içkiye az başlamaktan, “sosyal içicilikten” geçer. Aynı şekilde intihara götüren yollardan ikincisi de alkol ve alkolizmdir. Bundan değil mi ki, alkolün azı da çoğu da bağımlılığa giden yol olarak kabul edilmiştir. Çünkü çoğa giden yol da azdan geçmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir